Manja slova Veća slova RSS
>

Biotehnički fakultet dobio vrijednu tehničku podršku kroz MIDAS 2 program

Biotehnički fakultet dobio vrijednu tehničku podršku kroz MIDAS 2 program
Datum objave: 24.04.2021 21:51 | Autor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ispis Štampaj stranicu


Na Oglednom imanju Biotehničkog fakulteta je obavljena primopredaja poljoprivredne mehanizacije i opreme za vinopodrum, čija je nabavka finansirana iz sredstava MIDAS 2 programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Tim povodom je na Oglednom imanju Fakulteta boravio ministar poljoprivrede mr Aleksandar Stijović, gdje je zajedno sa dekankom prof. dr Božidarkom Marković potpisao sertifikat o primopredaji opreme, koju je predao Fakultetu na dalje korišćenje. Ovim je Ogledno imanje BTF-a opremljeno kompletnom linijom poljoprivredne mehanizacije (voćarsko-vinogradarski traktor sa prikolicom, voćarsko-vinogradarski plug za unutarrednu obradu, međuredni vibrokultivator, malčer, atomizer nošeni, uređaj za tretiranje korova), a za vinopodrum nabavljen je vinifikator sa čilerom za kontrolisanu fermentaciju vina, sistem za filtraciju i flaširanje rakije i poluautomatska etiketirka. Ukupna vrijednost dobijene mehanizacije i opreme je 47500 eura.

Tokom ove posjete dekanka, Marković je upoznala Ministra o  raspoloživim resursima i značaju koji je Ogledno imanje  imalo u razvoju crnogorskog vinogradarstva i vinarstva tokom njegovog skoro 70 godišnjeg postojanja, u naučno-istraživačkom radu, a danas i u nastavno-obrazovnom procesu, transferu znanja prema proizvođačima i sl., kao i o trenutnim aktivnostima i budućim planovima. O zastupljenom sortimentu vinove loze i proizvoda, tehnologiji proizvodnje vina i rakije na Oglednom imanju informacije je saopštila prof. dr Radmije Pajović Šćepanović.

Pored ministra Stijovića, primopredaji opreme prisustvovali su predstavnici MIDAS projekta, kao i kompanija Agroauto i Enovitis koji su isporučili i stavili u funkciju navedenu opremu.

Nakon Oglednog imanja, posjeta ministra Stijovića nastavljena je radnim sastankom na Fakultetu, gdje se razgovaralo o brojnim aktivnostima koje zajednički realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Biotehnički fakultet. Najaktuelnija tema bila je nadogradnja sprata na postojećoj zgradi Fakulteta radi uspostavljanja Nacionalne referentne laboratorije za zaštitu bilja, koja će istovremeno predstavljati i poboljšanje ukupnih prostornih kapaciteta za potrebe Fakulteta. Izrada projektne dokumentacije za ovu nadogradnju je u završnoj fazi.

Na sastanku su razmatrani modaliteti unapređivanja funkcionisanja Laboratorije za mljekarstvo, koja skoro 20 godina funkcioniše u okviru Biotehničkog fakulteta a finansira se iz sredstava Ministarstva.

Takođe, na sastanku bilo je riječi i o ostalim oblicima saradnje i mogućnostima njenog intenziviranja, posebno u domenu aktivnijeg uključivanja Fakulteta u izradi strateških i programskih dokumenata za oblast poljoprivrede i drugih značajnih projekata.