Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje za javnost

Saopštenje za javnost
Datum objave: 14.12.2020 12:59 | Autor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ispis Štampaj stranicu


Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Aleksandar Stijović, sastao se danas sa šeficom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorkom Oanom Kristinom Popa.

Ambasadorka Popa čestitala je ministru Stijoviću stupanje na dužnost, te izrazila uvjerenje da će tokom njegovog mandata nastaviti i unaprijediti saradnju sa institucijama EU na polju poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva i bezbjednosti hrane.

Popa je kazala da je jedan od prioriteta EU integracija, jačanje poljoprivrednog sektora i proizvodnja hrane visokog kvaliteta po standardima EU. „U prethodnom periodu EU je uložilila puno resursa da pomogne sprovođenje ovih procesa u Crnoj Gori kroz implementacije Instrumenta pretpristupne podrške (tzv. IPA) za države kandidate."

U narednom periodu je potrebno obezbijediti kontinuitet, posebno u oblasti službeničkog sistema, tehničkih kapaciteta i upravljanjem ljudskim resursima kako bi bili spremni za dalje prilagođavanje zahtjevima Evropske unije

Ministar Stijović je iskazao zahvalnost Evropskoj uniji za dosadašnju posvećenosti i podršku Crnoj Gori u ostvarivanju ključnih rezultata u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i bezbjednosti hrane kao izuzetno bitnim za dalji proces EU integracija.

Ministar je zahvalio partnerima iz Evropske komisije na pomoći u tri pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13 i podršci koju daju Crnoj Gori u vidu materijalne i tehničke pomoći.i posebnu zahvalnost uputio: 

Generalnom direktorata za proširenje - DG NEAR, (Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations)
Generalnom direktorata za poljoprivredu - DG AGRI, (Directorate-General for Agriculture and Rural Development)
Generalnom direktorata za zdravlje i bezbjednost hrane - DG SANTE, (Directorate-General for Health and Food Safety)
Generalnom direktorata za ribarstvo - DG MARE (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries)

Ministar je naglasio da je do sada kroz Instrument predpristupne podrške realizovano:

- IPA komponentu I „Jačanje institucija“.. 
- Nakon usvajanja strateških dokumenata i propisa, kroz komponentu I, Crna Gora je dobila akreditaciju za (IPARD II program, Okvirni i Sektorski sporazuma za IPARD) u okviru kojeg su do sada akreditovane dvije mjere: 
Mjera 1 – Investicije u primarnu proizvodnju i
Mjera 3 – Investicije u preradu 

S obzirom da Crna Gora nije bila spremna da iskoristi sredstva EU koja su bila na raspolaganju, veoma smo zahvalni EU na mogućnosti da se sredstva iz 2017. godine namijenjena IPARD-u II promjenom pravila N+3 u N+4 mogu koristiti i u 2021. godini, i da će operativna struktura u okviru ministarstva (Upravljačko tijelo - Direktorat za ruralni razvoj i Agencija za plaćanje – Direktorat za plaćanja) pratiti akcioni plan u dijelu ubrzavanja procedura ugovaranja projekata, zapošljavanja, objave novih javnih poziva idr.

Ministar je naglasio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede aktivno raditi na implementaciji koraka preduzetih Akcionim planom za otklanjanje nalaza gde je po preporukama EU neophodno obezbjediti kadrovske potencijale kako bi i ova sredstva bila dostupna i počelo sprovođenje Mjera 7 - Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja.

Ministar Stijović informisao je Ambasadorku je uskoro počinje novi programski period 2021-2027, koji je posebno bitan za implementaciju IPARD III programa gdje Evropska komisija priprema potrebne regulative u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kako bi Crna Gora mogla da koristi raspoloživa sredstva u narednom programskom razdoblju i da će IPARD III program biti urađen u vremenski predviđenom roku (treći kvartal 2021. godine) i poslat Evropskoj komisiji.

Ministar je naglasio da Crna Gora ima jasno zacrtanu evropsku agendu i da ostaje na tom putu i da sve aktivnosti koje treba raditi u ova tri poglavlja su prepoznate u Izvještaju o napretku koji objavljuje EU i da će lično insistirati na ispravljanju nedostataka i unaprijeđenju u oblasti gdje je to potrebno kako bi se ova pregovaračka poglavlja uspješno zatvorila.

Ministar Stijović je rekao da će svoje znanje, iskustvo, radnu disciolinu i medjunarodne kontakte ostvarivane kroz dugogodišnju saradnju sa relevantnim međunarodnim institucijama u potpunosti staviti u funkciju daljeg razvoja Crne Gore, sa ciljem podizanja standarda života građana Crne Gore za oblasti proizvodnje i bezbjednosti hrane, jačanje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva, razvoja sektora šumarstva i drvne industrije, razvoj vodovodne infrastrukture i vodoprivredne djelatnosti, a sve u cilju podizanja kvaliteta života građana posebno u ruralnim područjima Crne Gore.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

FOTO I VIDEO: https://flic.kr/s/aHsmSNoQhT