Manja slova Veća slova RSS
>

Javni oglas za izradu stručne studije o procjeni količine riba i drugih vodenih organizama sliva rijeke Lim sa Plavskim jezerom i pritokama

Datum objave: 18.11.2020 08:00 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, na osnovu čl. 18 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG“, br. 17/18) i člana 2 Pravilnika o sadržini ribolovne osnove ( „Službeni list CG“  br. 1/19), a u vezi sa čl. 2 i 3 Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2020. godinu- Agrobudžet („Službeni list CG“, br. 04/20) Program 2532 - Ribarstvo, linija B-2 Podrška razvoju slatkovodnog ribarstva i akvakulture, B-2.1. Mjera unapređenja slatkovodnog ribarstva, budžetska linija B-2.1.1. Održivo upravljanje slatkovodnim ribarstvom, objavilo je Javni oglas za izradu stručne studije o procjeni količine riba i drugih vodenih organizama sliva rijeke Lim sa Plavskim jezerom i pritokama.

Predmet ovog Javnog oglasa je dostavljanje ponuda za vršenje istraživanja i izrada stručne studije o procjeni količine riba i drugih vodenih organizama sliva rijeke Lim sa Plavskim jezerom i pritokama (u daljem tekstu: Ribolovna osnova).

Pravo na podnošenje ponuda po ovom Javnom oglasu imaju domaće i strane naučne ustanove, koje su tehnički opremljene i stručno osposobljene za vršenje naučnih istraživanja riba i drugih vodenih organizama.

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava  po ovom Javnom oglasu iznosi 15.000,00 EUR-a.

Ponude za izradu Ribolovne osnove predaju se neposredno na arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na adresu Rimski trg br. 46, radnim danima od 08:00 do 14:00h, ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu Rimski trg br. 46, Podgorica. 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 02.12.2020. godine do 11:00h. 

Cjelokupni tekst Javnog oglasa, koji sadrži i druge neophodne informacije, kriterijume i uslove koji se moraju ispunjavati može se preuzeti sa sajta Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.


Dodatne informacije u vezi sa Javnim oglasom se mogu dobiti slanjem e-maila na jednu od sledećih e-mail adresa: