Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za poljoprivredu, agroindustriju i ribarstvo

Datum objave: 10.08.2020 08:15 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18), a u vezi sa zaključkom Vlade Crne Gore br. 07-3705 od 23. jula 2020. godine kojim je usvojen Treći paket socio-ekonomskih mjera, u okviru kog je kreirana mjera IV Kratkoročne mjere podrške sektorima – IV 2: Podsticaj poljoprivredi i ribarstvu u cilju održavanja likvidnosti, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV 
ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATE TOKOM GREJS PERIODA DATOG PRILIKOM REPROGRAMA POSTOJEĆIH NAMJENSKIH KREDITA ZA POLJOPRIVREDU, AGROINDUSTRIJU I RIBARSTVO 

Kompletni tekst Javnog poziva možete pogledati OVDJE.