Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Позив за предају захтјева за премије у сточарској производњи за 2017. годину

Позив за предају захтјева за премије у сточарској производњи за 2017. годину
Датум објаве: 27.02.2017 17:38 | Аутор: МПРР

Испис Штампај страницу


Министарство пољопривреде и руралног развоја и у 2017. години наставља подршку сточарској производњи кроз мјере 1.1.1 “Директна подршка сточарској производњи”, 2.2.3 “Одрживо коришћење планинских пашњака” и 3.2 “Програм унапређења сточарства - премије за стеоне јунице у чистој раси”.

У циљу повећања броја корисника, ове године, у односу на претходну, смањен је минимални број грла за остваривање права на премије са 4 грла крава и приплодних јуница на 3 грла и за овце с 40 на 30 оваца, док је минимум за козе остао исти (30 коза).

Уведене су и премије за стеоне јунице у чистој раси. Услов за остваривање ове подршке је да је јуница у чистој раси од познатих родитеља, те да је осјемењена вјештачким путем.

Рок за достављање захтјева за остваривање права на премије по грлу за краве и приплодне јунице; премије по грлу за приплодне овце и козе; премије за стеоне јунице у чистој раси и одрживо коришћење планинских пашњака је од 01. марта до 30. априла. За организовани тов рок за достављање захтјева и документације је најкасније 10 дана од почетка това.

Како би држалац животиња остварио право на ове премије потребно је да најкасније до 30. априла на архиву Министарства пошаље:
Образац Премије у сточарству 2017.доцx
• Копију личне карте

ЗАВИСНО ОД ВРСТЕ ПОДРШКЕ НЕОПХОДНО ЈЕ ДОСТАВИТИ И:

Премије по грлу за све врсте стоке (краве, приплодне јунице, овце и козе)

За премије по грлу за све врсте стоке, предуслов је да су грла обиљежена ушним маркицама и регистрована у складу са законом, да држалац животиње посједује пасоше за грла и уредно води евиденцију у складу са законом. Да би држалац животиње остварио право на подршку потребно је да на архиву Министарства, поред Обрасца за премије у сточарству 2017., достави и:

• Извод из Електронске базе података – Подаци о имању, односно евиденцију годишњих пописа које издаје надлежна ветеринарска амбуланта

Подршка за одрживо коришћење пашњака

Подршка за одрживо коришћење планинских пашњака се даје пољопривредним газдинствима која најмање три мјесеца у години држе стоку (своју и стоку узету на мљекарину) на катунима. Предуслов подршке за говеда и овце је да су грла обиљежена ушним маркицама и да је њихово кретање на катун пријављено у складу са законом. Минималан број за подршку је пет условних грла. Да би држалац животиње остварио право на подршку потребно је да на архиву Министарства, поред Обрасца за премије у сточарству 2017., достави и:

• Пријаву о кретању (одлазак на кату) коју издају локалне ветеринарске амбуланте

Премија за организовани тов јунади, бикова и волова

Да би држалац животиње остварио право на премију за организовани тов јунади, бикова и волова потребно је да на архиву Министарства поред Обрасца за премије у сточарству 2017. достави и:

• Пријаву почетка организованог това грла коју треба да прати потврда о броју грла на газдинству из ветеринарске базе података, како би се имао увид о броју грла у тову. Под организованим товом се сматра тов свих грла из сопствене производње или минимум десет купљених грла (под купљеним грлима подразумијевају се грла купљена у Црној Гори или из увоза);
• За увезена грла потребно је доставити рјешење о увозу граничног ветеринарског инспектора, са бројем увезених грла и идентификационим бројевима грла;
• Откупни лист кланице која је уписана у Регистар одобрених објеката, (са уписаним именом и адресом власника, датумом откупа, тјелесном масом грла, бројем газдинства, идентификационим бројем грла и категоријом грла).

Премија за стеоне јунице у чистој раси

Подршка се даје за јунице у чистој раси од познатих родитеља, а које су осјемењене вјештачким путем. Како би држалац животиња остварио право на подршку неопходно је да на архиву Министарства, поред Обрасца за премије у сточарству 2017. достави и:
• Податке о поријеклу
• Копију пасоша и
• Потврду о вјештачком осјемењавању

Заинтересовани произвођачи за “Директну подршку у сточарској производњи”, “Оџиво коришћење планинских пашњака” и “Премије за стеоне јунице у чистој раси” захтјев са потребном документацијом шаљу искључиво препорученом поштом на адресу Министарства пољопривреде и руралног развоја - Римски трг 46, 81000 Подгорица или на е-маил адресу: премија.стоцарство@мпр.гов.ме.

Формуларе захтјева за подршку можете преузети са сајта Министарства пољопривреде и руралног развоја или у канцеларијама Службе за селекцију стоке. Детаљније информације могу се добити у канцеларијама Службе за селекцију стоке.

Напомена: Сви корисници подршке кроз мјере Агробуџета за 2017. годину, морају бити регистровани у Регистру пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о облику и начину вођења регистра субјеката и регистра пољопривредних газдинстава (Службени лист Црне Горе, бр. 16/14), најкасније до исплате.
Сви подносиоци захтјева дужни су да ажурирају све промјене у броју грла стоке прије подношења захтјева за премије како би се стање у ветеринарској бази поклапало са стањем на терену. Уколико се приликом контроле на терену испостави да је пријављени број грла већи подносилац захтјева губи право на премију за 2017. годину.
Пољопривредна газдинства која су повећала бројно стање грла на газдинству након подношења захтјева и она газдинства која су заснова производњу након 30. априла, могу допунити захтјеве односно поднијети захтјев за подршку у случају нове производње након 30. априла а најкасније до 30. јуна 2017. године.

Позивамо све пољопривредне произвођаче да се придржавају рока предвиђеног за слање захтјева јер ће неблаговремено послати захтјеви и захтјеви који нијесу достављени у складу са процедуром бити одбијени.

Све додатне информације се могу добити путем телефона:


Мјесто

Контакт телефон

Министарство пољопривреде и руралног развоја

020/ 482-283

020/482-150

Служба за селекцију стоке - Подгорица

020/265-337

Бар

030/312-965

Никшић

040/212-012

Беране

051/233-301

Бијело Поље

050/487-009

Пљевља

052/353-505

ПР Служба Министарства пољопривреде и руралног развоја