Manja slova Veća slova RSS

Vino

20.10.2020.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Bjelopavlići“

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primilo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Bjelopavlići“ od NVO „Udruženje vinogradara Grozd“.

08.09.2020.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Katunska nahija“

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primiolo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Katunska nahija“ od NVO „Udruženje vinogradara nahija“.

06.03.2020.

Pravilnici

18.10.2019.

Specifikacija proizvoda za geografsku oznaku vina "Crnogorsko primorje"

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primilo je zahtjev za zaštitu geografske oznake vina „Crnogorsko primorje“ od NVO „Udruženje vinogradara grozd“.

15.08.2019.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Nudo“

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primilo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Nudo“ od jedinog proizvođača vina iz ovog vinogradarskog regiona, preduzetnika „Vinarija Dabović“ iz Nikšića.

13.08.2019.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Boka kotorska“

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primilo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Boka kotorska“ od NVO „Udruženje vinogradara i vinara Boke kotorske“.

25.06.2019.

Specifikacija proizvoda za geografsku oznaku vina „Crnogorski basen Skadarskog jezera“.

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primiolo je zahtjev za zaštitu geografske oznake vina „Crnogorski basen Skadarskog jezera“ od NVO „Nacionalno udruženje vinogradara i vinara Crne Gore“.

18.04.2019.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Ulcinjski subregion“

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primilo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Ulcinjski subregion“ od jedinog proizvođača vina iz ovog vinogradarskog subregiona, doo „MNB Kruna“.

08.04.2019.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Podgorički subregion“.

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl. list CG 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primiolo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Podgorički subregion“ od NVO „Udruženje proizvođača grožđa, vina i alkoholnih pića sa geografskom oznakom porijekla i oznakom porijekla Podgoričkog subregiona“.

04.04.2019.

Specifikacija proizvoda za oznaku porijekla vina „Crmnica“

U skladu sa Zakonom o vinu („Sl.list CG" 41/2016), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, primilo je zahtjev za zaštitu oznake porijekla vina „Crmnica“ od NVO „Udruženje vinogradara i vinara crmnički vranac“.