Manja slova Veća slova RSS

Slobodan pristup informacijama

12.01.2018.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama objavljen u "Službenom listu CG", br. 44/2012 i 30/2017.

Ovdje možete preuzeti Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

24.03.2016.

Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2015. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2015. godinu, u skladu sa članom 15 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) kojim je između ostalog propisano da organ državne uprave informiše nevladine organizacije o svom radu objavljivanjem godišnjeg programa rada i izvještaja o radu, na svojoj internet stranici.

02.04.2015.

Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014. godinu

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014. godinu, u skladu sa članom 15 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) kojim je između ostalog propisano da organ državne uprave informiše nevladine organizacije o svom radu objavljivanjem godišnjeg programa rada i izvještaja o radu, na svojoj internet stranici.

02.03.2015.

Program rada Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2015. godinu

Ministarsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Program rada Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2015. godinu, u skladu sa članom 15 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12) kojim je između ostalog propisano da organ državne uprave informiše nevladine organizacije o svom radu objavljivanjem godišnjeg programa rada i izvještaja o radu, na svojoj internet stranici.

17.12.2014.

Registar osiguranika poljoprivrednika

Registar osiguranika poljoprivrednika

29.10.2014.

Registar osiguranika poljoprivrednika

Registar osiguranika poljoprivrednika možete preuzeti ovdje...