Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Сарадња са НВО

13.10.2020.

Позив за спровођење јавне расправе о изради процјене утицаја на животну средину Плана развоја шума за шумско подручје Пљевља

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), као и на основу члана 19 став 1 Закона о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Сл. лист РЦГ", бр. 80/05 од 28.12.2005 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 59/11 од 14.12.2011 и 52/16), Министарство пољопривреде и руралног развоја о б ј а в љ у ј е

15.09.2020.

Позив за јавну расправу о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Плана развоја за шумско подручје Рожаје

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), као и на основу члана 19 став 1 Закона о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Сл. лист РЦГ", бр. 80/05 од 28.12.2005 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 59/11 од 14.12.2011 и 52/16), Министарство пољопривреде и руралног развоја о б ј а в љ у ј е

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области дрвопрераде за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Унапређење капацитета и знања у области прераде дрвета“ бр. 08-311/20-1776-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области шумарства и дрвопрераде...

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области шумарства за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Допринос одрживом газдовању шумама“ бр. 08-311/20-1775-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области шумарства и дрвопрераде...

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области заштите вода за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка у идентификовању концетрисаних и расутих извора загађења вода“ бр. 07-319/20-1834-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области заштите животне средине...

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области пољопривреде и руралног развоја за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка афирмацији пољопривредних производа на домаћем тржишту“ бр. 05-307/20-1845-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области пољопривреде и руралног развоја...

22.07.2020.

"Спроведена јавна расправа за Управљачки оквир за животну средину и социјална питања Сава-Дрина Коридора"

Министарство пољопривреде и руралног развоја је у периоду 01.12.2019-31.01.2020. године, спровело јавну расправу за Управљачки оквир за животну средину и социјална питања Сава-Дрина Коридора.

14.05.2020.

Утврђена листа НВО које нијесу доставиле потпуну документацију на Јавни конкурс „Унапређење капацитета и знања у области прераде дрвета“ за 2020 годину

Након техничке обраде пристиглих пријава невладиних организација на Јавни конкурс „Унапређење капацитета и знања у области прераде дрвета“, Комисија за расподјелу средстава невладиних организација је утврдила Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно потребну документацију.

14.05.2020.

Утврђена листа НВО које нијесу доставиле неопходну документацију на Јавни конкурс „Допринос одрживом газдовању шумама“ за 2020 годину

Након техничке обраде пристиглих пријава невладиних организација на Јавни конкурс „Допринос одрживом газдовању шумама“, Комисија за расподјелу средстава невладиних организација је утврдила Листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, односно потребну документацију.