Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Сарадња са НВО

08.04.2021.

Јавни позив за предлагање представника/це невладине организације у Радном тијелу за израду Предлога закона о јаким алкохолним пићима

У складу са чланом 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, 41/2018), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде објављује

03.03.2021.

Јавни позив на консултације невладиним организацијама и заинтересованој јавности поводом припреме нацрта Секторске анализе за утврђивање предлога приоритетних области од јавног интереса

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у складу са Уредбом о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Сл. лист ЦГ", бр. 41/18), објављује:

21.10.2020.

Позив за спровођење јавне расправе о изради процјене утицаја на животну средину Плана развоја шума за шумско подручје Мојковац

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), као и на основу члана 19 став 1 Закона о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Сл. лист РЦГ", бр. 80/05 од 28.12.2005 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 59/11 од 14.12.2011 и 52/16), Министарство пољопривреде и руралног развоја о б ј а в љ у ј е

13.10.2020.

Позив за спровођење јавне расправе о изради процјене утицаја на животну средину Плана развоја шума за шумско подручје Пљевља

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), као и на основу члана 19 став 1 Закона о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Сл. лист РЦГ", бр. 80/05 од 28.12.2005 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 59/11 од 14.12.2011 и 52/16), Министарство пољопривреде и руралног развоја о б ј а в љ у ј е

15.09.2020.

Позив за јавну расправу о изради стратешке процјене утицаја на животну средину Плана развоја за шумско подручје Рожаје

На основу члана 15 став 1 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист ЦГ“, број 41/18), као и на основу члана 19 став 1 Закона о стратешкој процјени утицаја на животну средину ("Сл. лист РЦГ", бр. 80/05 од 28.12.2005 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 59/11 од 14.12.2011 и 52/16), Министарство пољопривреде и руралног развоја о б ј а в љ у ј е

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области дрвопрераде за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Унапређење капацитета и знања у области прераде дрвета“ бр. 08-311/20-1776-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области шумарства и дрвопрераде...

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области шумарства за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Допринос одрживом газдовању шумама“ бр. 08-311/20-1775-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области шумарства и дрвопрераде...

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области заштите вода за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка у идентификовању концетрисаних и расутих извора загађења вода“ бр. 07-319/20-1834-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области заштите животне средине...

24.07.2020.

Одлука о расподјели средстава невладиним организацијама у области пољопривреде и руралног развоја за 2020. годину

На основу члана 32ж Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Подршка афирмацији пољопривредних производа на домаћем тржишту“ бр. 05-307/20-1845-1 објављеним дана 28.02.2020. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2020. години у области пољопривреде и руралног развоја...

22.07.2020.

"Спроведена јавна расправа за Управљачки оквир за животну средину и социјална питања Сава-Дрина Коридора"

Министарство пољопривреде и руралног развоја је у периоду 01.12.2019-31.01.2020. године, спровело јавну расправу за Управљачки оквир за животну средину и социјална питања Сава-Дрина Коридора.