Manja slova Veća slova RSS
>

GEF-SCCF projekat upravljanja vodama sliva Drine na zapadnom balkanu

Datum objave: 31.08.2017 13:52 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Skraćenice:
GEF – Globalni fond za životnu sredinu
PMG – Program malih grantova
SCCF – Specijalni fond za klimatske promjene
TSU – Jedinica za tehničku podršku formirana u Ministarstvu finansija

Opis projekta
Izvršni direktori Međunarodne banke za obnovu i razvoj dana 9. maja 2016. godine su odobrili Grant Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i Fonda za posebne klimatske promjene u iznosu od 8.732 miliona $ za Projekat „Upravljenje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu” (Drina River Basin Management Project-GEF Grant TF0A2318 and GEF SCCF Grant TF0A2321) Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Ukupan iznos koji će biti dostupan Crnoj Gori je 2.721.521 $, a finansijska sredstva će biti utrošena prema implementacionom vodiču.

Projekat se sastoji iz tri komponente i to:

Prva komponenta
je regionalnog karaktera i ima za cilj izradu Strateškog Akcionog Plan. Regionalni plan za upravljanje vodama u slivu i hidrološki model za ranu najavu poplava će biti urađeni kao djelovi ove komponente.

Druga komponenta
će obezbjediti nabavku hidrometeorološke opreme (oprema za praćenje nivoa i proticaja rijeka, nivoa podzemnih voda, i stanica za mjerenje padavina). Ova komponenta uključuje i 2 pilot projekta i Program malih grantova:

Projekat 1: Studija konceptualnog rješenja regulacije Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima,

Projekat 2: Uticaj klimatskih promjena na podzemne vode u slivu Drine u Crnoj Gori

Program malih grantova
će obezbjediti podršku opštinama, privatnicima i fizičkim licima za borbu protiv klimatskih promjena, detaljan projektni predlog će biti prikazan prilikom objavljivanja javnih poziva za njihovu dodjelu.

Treće komponente, koja za cilj ima podršku implementaciji projekta i administrativnoj proceduri.

WBDRBMP - Procurement Plan for publication.