Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Пројекат: Јачање пољопривреде Црне Горе успостављањем система за идентификацију земљишних парцела који финансира Европска унија, а спроводи међународни конзорцијум под вођством друштва Цомтраде (Србија), уз подршку Геодетског завода Цеље (Словенија), ГИСС (Словенија) и ЦЕЕД Цонсултинг (Црна Гора), завршава се 25. јуна 2018.
Пројекат је започет 25. априла 2016. Исти датум такође представља и почетак фазе Зачетка која је завршена мјесец дана касније, 25. маја 2016. Званични састанак за почетак пројекта је одржан у просторијама МАРД-а 25. априла.
Пројектни тим је такође организовао догађај повећања видљивости у Подгорици, 2. јуна 2016, који је представљао форум за главне партнере и заинтересоване стране на пројекту, са општим информацијама о пројекту, његовом трајању, буџету, оквиру за спровођење, Тиму и детаљним описом главних активности и очекиваних резултата.
Циљ овог пројекта био је пружање техничке помоћи Министарству пољопривреде и руралног развоја (МПРР) ради јачања капацитета МПРР-а како би могао да управља и врши административне провјере у вези са ЕАГФ и ЕАФРД фондовима (директна плаћања, рурални развој, ИАЦС мјерења итд.).
Оквир за извршење пројекта је пажљиво пројектован узимајући у обзир средину пројекта. Пројектни тим се састојао од три међународна кључна експерта који су искусни и поседују знања из области менаџмента и имплементације у својим одговарајућим областима. Сваком је додијељен одређен број радних дана у оквиру оригиналног Пројектног задатка. Велики број искусних чланова групе Краткорочних експерта је одрадио анализу, развој, обуку и техничку подршку пројекту.

Пројектне активности и резултати су били следећи:
Анализа улазних података (укључујући анализу закона, техничких стандарда, захтјева Генералне Дирекције Заједничког истраживачког центра, организације итд.);
Грађење институционалних капацитета за спровођење ЛПИС пројекта (процена капацитета, анализа потребе за обукама, обуке, студијска путовања итд.);
Спровођење ЛПИС пројекта у пробним областима (избор пробних области, развој ГИС софтвера заснованог на вебу, спровођење информативне кампање, састанци са пољопривредницима, прикупљање података, састављање ИАЦС/ЛПИС Главног плана);
ЛПИС пројекат у пуном обиму за Црну Гору (ЛПИС Акциони план, ЛПИС закони, Методологија, Приручници, Дигитализација, спецификације хардвера и софтвера, Контрола квалитета, имплементација ЛПИС пројекта). Планиране активности нису промијењене током израде извјештаја фазе Зачетка.
Техничком подршком препремљене су техничке спецификације за набавку хардвера, софтвера и нових дигиталних ортофото снимака за цијелу земљу. Тендер је објављен и успјешно завршен, па су уговори потписани у фебруару 2017. године. Хардвер је испоручен и инсталиран, софтвер је завршен, као и производња просторних фотографија , прикупљени подаци су обрађени И исконтролисане дигиталне ортофотографије су достављене.
У трећем кварталу 2017. године имплементиран је ЛПИС пилот софтвер и идентификација пољопривредног земљишта обављена је у цијелој земљи али само за фармере који траже подршку за органску производњу. Захтјев за подршку органској производњи се такође покривао електронским путем, функцијом која је имплементира у софтверском рјешењу за ЛПИС пилот.
У финалној фази пројекта, акценат је био на припреми и усвајању планираних прописа, методологија и приручника, као и на контроли квалитета испоручених елемената и унијетих података.
МПРР

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...