Manja slova Veća slova RSS
Projekat: Jačanje poljoprivrede Crne Gore uspostavljanjem sistema za identifikaciju zemljišnih parcela koji finansira Evropska unija, a sprovodi međunarodni konzorcijum pod vođstvom društva Comtrade (Srbija), uz podršku Geodetskog zavoda Celje (Slovenija), GISS (Slovenija) i CEED Consulting (Crna Gora), završava se 25. juna 2018.
Projekat je započet 25. aprila 2016. Isti datum takođe predstavlja i početak faze Začetka koja je završena mjesec dana kasnije, 25. maja 2016. Zvanični sastanak za početak projekta je održan u prostorijama MARD-a 25. aprila.
Projektni tim je takođe organizovao događaj povećanja vidljivosti u Podgorici, 2. juna 2016, koji je predstavljao forum za glavne partnere i zainteresovane strane na projektu, sa opštim informacijama o projektu, njegovom trajanju, budžetu, okviru za sprovođenje, Timu i detaljnim opisom glavnih aktivnosti i očekivanih rezultata.
Cilj ovog projekta bio je pružanje tehničke pomoći Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) radi jačanja kapaciteta MPRR-a kako bi mogao da upravlja i vrši administrativne provjere u vezi sa EAGF i EAFRD fondovima (direktna plaćanja, ruralni razvoj, IACS mjerenja itd.).
Okvir za izvršenje projekta je pažljivo projektovan uzimajući u obzir sredinu projekta. Projektni tim se sastojao od tri međunarodna ključna eksperta koji su iskusni i poseduju znanja iz oblasti menadžmenta i implementacije u svojim odgovarajućim oblastima. Svakom je dodijeljen određen broj radnih dana u okviru originalnog Projektnog zadatka. Veliki broj iskusnih članova grupe Kratkoročnih eksperta je odradio analizu, razvoj, obuku i tehničku podršku projektu.

Projektne aktivnosti i rezultati su bili sledeći:
Analiza ulaznih podataka (uključujući analizu zakona, tehničkih standarda, zahtjeva Generalne Direkcije Zajedničkog istraživačkog centra, organizacije itd.);
Građenje institucionalnih kapaciteta za sprovođenje LPIS projekta (procena kapaciteta, analiza potrebe za obukama, obuke, studijska putovanja itd.);
Sprovođenje LPIS projekta u probnim oblastima (izbor probnih oblasti, razvoj GIS softvera zasnovanog na vebu, sprovođenje informativne kampanje, sastanci sa poljoprivrednicima, prikupljanje podataka, sastavljanje IACS/LPIS Glavnog plana);
LPIS projekat u punom obimu za Crnu Goru (LPIS Akcioni plan, LPIS zakoni, Metodologija, Priručnici, Digitalizacija, specifikacije hardvera i softvera, Kontrola kvaliteta, implementacija LPIS projekta). Planirane aktivnosti nisu promijenjene tokom izrade izvještaja faze Začetka.
Tehničkom podrškom prepremljene su tehničke specifikacije za nabavku hardvera, softvera i novih digitalnih ortofoto snimaka za cijelu zemlju. Tender je objavljen i uspješno završen, pa su ugovori potpisani u februaru 2017. godine. Hardver je isporučen i instaliran, softver je završen, kao i proizvodnja prostornih fotografija , prikupljeni podaci su obrađeni I iskontrolisane digitalne ortofotografije su dostavljene.
U trećem kvartalu 2017. godine implementiran je LPIS pilot softver i identifikacija poljoprivrednog zemljišta obavljena je u cijeloj zemlji ali samo za farmere koji traže podršku za organsku proizvodnju. Zahtjev za podršku organskoj proizvodnji se takođe pokrivao elektronskim putem, funkcijom koja je implementira u softverskom rješenju za LPIS pilot.
U finalnoj fazi projekta, akcenat je bio na pripremi i usvajanju planiranih propisa, metodologija i priručnika, kao i na kontroli kvaliteta isporučenih elemenata i unijetih podataka.
MPRR

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...