Manja slova Veća slova RSS

MPRR 

 
MPRR


Šumarstvo

04.11.2020.

DINALPCONNECT – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida

Projekat DINALPCONNECT – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida, novi projekat Interreg ADRION-a u oblasti ekološke povezanosti, zvanično je započet virtuelnim prvim sastankom koji je održan 29.9.2020. godine.

21.10.2020.

Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Mojkovac

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

13.10.2020.

Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e

30.09.2020.

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu zasijedao u Andrijevici - Sve informacije o načinu gazdovanja šumama dostupne javnosti

Kordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, u punom sastavu, održao je novu sjednicu u Andrijevici. Osim tema iz redovnih aktivnosti na planu zaštite šuma i suzbijanje nelegalnih aktivnosti, na sjednici su razmatrane mogućnosti za prevazilaženje situacije vezane za blokadu korišćenja šuma od strane građana na prostoru područnih jedinica Andrijevica i Plav. Takođe, razgovarano je i sa predstavnicima zainteresovanih građana.

15.07.2020.

Na Žabljaku otvorena nova zgrada PJ Uprave za šume: Unapređujemo kapacitete za novi koncept gazdovanja šumama

Na Žabljaku otvorena nova zgrada PJ Uprave za šume: Unapređujemo kapacitete za novi koncept gazdovanja šumama

Na Žabljaku je danas otvorena nova upravna zgrada područne jedinice Uprave za šume na području opštine, čime se dodatno unapređuju kapaciteti ove institucije koju u novom konceptu reorganizacije gazdovanja šumama u Crnoj Gori očekuju značajno veće obaveze.

23.06.2020.

Projekat - Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u saradnji sa mrežom zaštićenih područja Dinarida – Parkovi Dinarida i Lovačkim savezom Crne Gore realizuju projekat – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida.

16.05.2020.

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu zasijedao u Rožajama: Dogovorene aktivnosti za prevenciju daljih požara

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu zasijedao u Rožajama: Dogovorene aktivnosti za prevenciju daljih požara

Povodom velikog broja šumskih požara koji su juče buknuli na području Rožaja, danas je u toj Opštini održana vanredna sjednica međuresorskog Koordinacionog tima Vlade za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu.

13.12.2019.

Najava - Treći crnogorski šumarski forum na temu „Reforma sistema upravljanja šumama“

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u ponedjeljak, 16. decembra, u Podgorici će se održati Treći crnogorski šumarski forum.

13.10.2019.

Pošumljavanje i suzbijanje bespravnih aktivnosti prioriteti

Pošumljavanje i suzbijanje bespravnih aktivnosti prioriteti

Rad Koordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, koji je formirala Vlada u aprilu, daje evidentne rezultate, što predstavlja ohrabrenje i potvrdu efikasnosti koordinirane saradnje i terenskog rada svih nadležnih institucija prilikom rješavanja i ovog izazova. Osim rada na otkrivanju nelegalnih aktivnosti, poseban fokus je na pošumljavanju.