Manja slova Veća slova RSS

MPRR 

 
MPRR


Šumarstvo

02.06.2008.

Strategije i analize

12.05.2008.

Predlog Nacionalne politike upravljanja šumama i šumskim zemljištima

Ovdje možete preuzeti Predlog Nacionalne politike upravljanja šumama i šumskim zemljištima Download

12.05.2008.

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu dokumenta Nacionalna politika upravljanja šumama i šumskim zemljištima

Ovdje možete preuzeti Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu dokumenta Nacionalna politika upravljanja šumama i šumskim zemljištimaDownload

12.05.2008.

Komentar na Nacionalnu politiku upravljanja šumama i šumskim zemljistem

Ovdje možete preuzeti komentar na Nacionalnu politiku upravljanja šumama i šumskim zemljistem Download

27.12.2007.

Saopštenje: Javna rasprava o Nacrtu nacionalne politike upravljanja šumama i šumskim zemljištima

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. decembra 2007. godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila je Nacrt nacionalne politike upravljanja šumama i šumskim zemljištima sa Programom javne rasprave.

U periodu trajanja javne rasprave Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede organizovaće tribine, i to u:

- Rožajama 17.01.2008.god.
- Kolašinu 24.01.2008.god.
- Baru 31.01.2008.god.
- Podgorici 14.02.2008.god.


Nacrt možete preuzeti sa web sajta Ministarstva www.minpolj.vlada.cg.yu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva sva stručna i zainteresovana lica, kao i sve zainteresovane organe, organizacije i institucije da uzmu učešće u javnoj raspravi i doprinesu kvalitetu ovog nacrta.

Ovdje možete preuzeti tekst NacrtaDownload

10.12.2007.

Saopštenje: Javna rasprava o Nacrtu zakona o divljači i lovstvu

Vlada Crne Gore, na sjednici od 06. decembra 2007. godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila je Nacrt zakona o divljači i lovstvu, sa Programom javne rasprave.
Javna rasprava traje do 31. januara 2008. godine.
Javna rasprava se organizuje putem web sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u formi tri okrugla stola, koji će se organizovati:
- Bijelo Polje - 24. decembar (ponedeljak) 2007. godine, sala Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 11,00 časova;
- Bar 16. januar (srijeda), 2008. godine, sala Opštine Bar, sa početkom u 11,00 časova;
- Podgorica 21. januar (ponedeljak), 2008. godine, sala Saveza sindikata Crne Gore, sa početkom u 11,00 časova.
Nacrt zakona možete preuzeti sa web sajta Ministarstva www.minpolj.vlada.cg.yuDownload

10.12.2007.

Izvještaj realizaciji međunarodnih donatorskih projekata u šumarstvu u 2007. godini

Izvještaj realizaciji međunarodnih donatorskih projekata u šumarstvu u 2007. godiniDownload

15.12.2006.

ZAKON O REPRODUKTIVNOM MATERIJALU ŠUMSKOG DRVEĆA

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način priznavanja osnovnog materijala za proizvodnju reproduktivnog materijala šumskog drveća (u daljem tekstu: reproduktivni materijal), proizvodnje, kontrole proizvodnje, dorade, kvaliteta, prometa, upotrebe reproduktivnog materijala, sakupljanja, upotrebe i promjene podataka i informacija; nadležnosti i inspekcijski nadzor...Download

19.05.2006.

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI / šumsko zemljište u državnoj svojini, KO Smrčje - Kolašin

Na osnovu Zakona o državnoj imovini (Službeni list RCG, br. 44/99), Zakona o šumama (Službeni list RCG, br. 55/00) i zaključka Vlade RCG br. 03-4383 od 11. maja 2006. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, oglašava
JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI / šumsko zemljište u državnoj svojini, KO Smrčje - Kolašin...

29.07.2005.

Saopštenje: Javna rasprava o Nacrtu zakona o divljači i lovstvu

Vlada RCG je na sjednici održanoj 28. jula 2005. godine donijela Nacrt zakona o divljači i lovstvu sa Programom javne rasprave... Download