Manja slova Veća slova RSS

MPRR 

 
MPRR


Šumarstvo

14.03.2011.

Saopštenje za javnost povodom preuzimanja donacije od Luksemburške agencije za razvoj u vidu tehničke i računarske opreme, a u cilju razvoja sektora šumarstva u Crnoj Gori

Saopštenje za javnost povodom preuzimanja donacije od Luksemburške agencije za razvoj u vidu tehničke i računarske opreme, a u cilju razvoja sektora šumarstva u Crnoj Gori Dana 14. 03. 2011. godine u prostorijama Lux development - FODEMO Projekta, u ulici Nikca od Rovina 55 u Podgorici, održana je primopredaja računarske opreme za Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, sektor za šumarstvo, Upravu za šume i šumarsku inspekciju. Tom prilikom sastali su se Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzan Milošević, Pomoćnik ministra za sektor šumarstva dr Milosav Anđelić i direktor Uprave za šume Radoš Šućur sa vođom projektnog tima FODEMO-a, Piterom Mekkarterom (McCarter)...

01.03.2011.

Saopštenje za javnost

Dana 28. 02. 2011. godine u prostorijama Uprave za imovinu održano je Javno otvaranje ponuda za dodjelu lovišta na korišćenje. Javni konkurs za dodjelu lovišta na korišćenje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je 19. januara 2011. godine, u dnevnim novinama „Pobjeda“, „Vijesti“ i „Dan“, kao i na sajtu Ministarstva...

23.02.2011.

Obavještenje o otvaranju ponuda za dodjelu lovišta na korišćenje

Obavještavaju se ponuđači da će javno otvaranje zahtjeva - ponuda za dodjelu lovišta na korišćenje biti obavljeno dana 28. 02. 2011. godine (ponedjeljak) sa početkom u 13:00 časova, umjesto u salonu Ministarstva kako je to u konkursu navedeno, u Upravi za imovinu (stara zgrada Vlade - preko Morače) u Podgorici, ul. Jovana Tomaševića bb...

11.02.2010.

Saopštenje: Usvojen Nacrt Zakona o šumama

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 11. februara 2010. godine, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrdila Nacrt Zakona o šumama, s Programom javne rasprave.
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o šumama će trajati od 11. februara do 11. aprila 2010. godine...

Ovdje možete preuzeti Nacrt Zakona o šumama
Download

09.04.2009.

Najava: Radionica Nacionalna inventura šuma

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za šume, uz podršku Fodemo projekta organizuju u četvrtak, 09. aprila 2009. godine u restoranu Ribnica, u Podgorici sa početkom u 10,00 časova radionicu na kojoj će se predstaviti obim, ciljevi, nacrt metodologije i institucionalna struktura za Nacionalnu inventuru šuma u Crnoj Gori...

Ovdje mozete preuzeti dnevni red radioniceDownload

06.04.2009.

Najava: Radionice u okviru projekta Formulcija i implementacija Nacionalnog akcionog plana borbe protiv bespravne sječe i drugih bespravnih šumskih radnji u Crnoj Gori

U okviru projekta Formulcija i implementacija Nacionalnog akcionog plana borbe protiv bespravne sječe i drugih bespravnih šumskih radnji u Crnoj Gori koji finansira Svjetska Banka, u periodu od 6 do 8 aprila 2009. u hotelu Evropa u Podgorici odražaće se dvije radionice.

Prva radionica (6 i 7 april) Mehanizmi šumskog monitoringa i kontrole za suzbijanje protivpravnih sječa obradiće sljedeće teme: Upravljanje i kontrola koncesionim sistemima; razmatranje mehanizama šumskog monitoringa i potvrda legalnosti drveta i drvne građe i metodologija otkrivanja protivpravnih sječa u Crnoj GoriDownload

12.12.2008.

Izvještaj o realizaciji međunarodnih donatorskih projekata u šumarstvu u 2008. godini

Izvještaj o realizaciji međunarodnih donatorskih projekata u šumarstvu u 2008. godiniDownload

21.10.2008.

Obavještenje

Obavještavamo vas da će se u četvrtak, 23. oktobra 2008. godine, u okviru obilježavanja Neđelje Evropskog Šumarstva, u Plavu održati niz manifestacija koje će značiti doprinos Crne Gore u cilju kreiranja i razvoja aktivnosti na Pan-Evropskom nivou vezanih za promociju održivog šumarstva i traženje rješenja za glavne izazove sa kojima se danas srijeće šumarstvo, kao što su klimatske promjene, energija i dr. Kao najznačajnije događaje ističemo:
- Radionica " Izrada i implementacija Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu", koja će se održati u Hotelu "Kula Damjanova" sa početkom u 11 časova;
- Promocija aktivnosti na pošumljavanju u državnim i privatnim šumama (terenski dio).

Pozivamo medije da prisustvuju navedenim aktivnostima.

03.09.2008.

Zakon o divljaci i lovstvu

Zakon je objavljen u "Službenom listu Crne Gore", broj 52 od 27. avgusta 2008. godine.
Download

02.06.2008.

Pravilnici