Manja slova Veća slova RSS
>

DINALPCONNECT – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida

Datum objave: 04.11.2020 07:30 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Projekat DINALPCONNECT – Prekogranična ekološka povezanost Alpa i Dinarida, novi projekat Interreg ADRION-a u oblasti ekološke povezanosti, zvanično je započet virtuelnim prvim sastankom koji je održan 29.9.2020. godine.

Sastanak je okupio oko 40 učesnika iz Slovenije, Hrvatske, Italije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Grčke i Crne Gore, koji su predstavnici partnera projekta i pridruženih partnera konzorcijuma projekta DINALPCONNECT.

Menadžer projekta, gđa Irena Bertoncelj, u ime Poljoprivrednog instituta Slovenije kao vodećeg partnera, otvorila je sastanak i upoznala sve učesnike s izazovima s kojima će se DINALPCONNECT baviti, kao i sa ključnim ciljevima projekta. Istaknuto je da je značajan dio Balkanskog poluostrva pogođen teškim političkim i ekonomskim prilikama koje dovode do prekograničnih barijera, a one predstavljaju izazov za ekološku povezanost. Cilj projekta je jačanje transnacionalne i sektorske saradnje radi poboljšanja ekološke povezanosti na području Dinarskih planina i njihovog povezivanja s Alpima, čime se omogućava dugoročna zaštita biodiverziteta imajući u vidu trenutne i buduće klimatske promjene.

„Ekološka povezanost (EP) podstiče kretanje organizama čime se olakšavaju ekološki procesi koji omogućavaju dugoročno funkcionisanje ekosistema, očuvanje biodiverziteta i pružanje ekosistemskih usluga.“

Konzorcijum projekta je sa zadovoljstvom saslušao stavove i mišljenja o projektu koje su iznijeli predstavnici Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR), g. Mitja Bricelj, i Strategije EU za Alpski region, gđa Tina Trampuš, koji su se pridružili sastanku.

G. Bricelj je okarakterisao projekat kao presudan i veoma značajan za Evropu i sve države koje predstavljaju kontakt između alpskog i dinarskog ekosistema, kao i jadranskog i dunavskog regiona.

„Nalazimo se u žarištu biodiverziteta u Evropi i ovaj projekat je u velikoj mjeri potreban za buduće generacije i budućnost Evrope. Veoma mi je drago da se bavite ovim važnim pitanjima za budućnost i veoma ste dobrodošao partner u Makro-regionalnoj strategiji EU. Neophodno je uspostaviti plavi i zeleni koridor između alpskog i dinarskog ekosistema koje treba prepoznati kao zone za sprečavanje dalje fragmentacije ekološke povezanosti. Zeleni i plavi koridor su ekološke prostorne veze između zona zelene infrastrukture koje održavaju ili poboljšavaju biodiverzitet, a njihova osnovna odlika je povezanost. Ovo je ogromna prilika da iskoristimo svoje znanje i ja se radujem budućoj saradnji“ – rekao je g. Bricelj.

Drugi dio sastanka bio je posvećen predstavljanju partnera projekta, radnih paketa, planiranih aktivnosti, rezultata rada i nadahnjujućem predstavljanju pilot oblasti projekta i veza između njih:

1. Natura 2000 Kras – Natura 2000 Učka i Ćićarija (Slovenija – Hrvatska);
2. Lovni okrug Tarvisiano – lovno područje Triglav/Nacionalni park Triglav (Italija – Slovenija);
3. Natura 2000 Lisac – NP Una i opština Drvar (Hrvatska – Bosna i Hercegovina);
4. sjeverni Pindus – selo Frasher, Permet – Vikos (Albanija – Grčka).

Projekat DINALPCONNECT započet je u martu 2020. godine, a očekuje se da će se završiti u avgustu 2022. godine. Projekat se realizuje u okviru Drugog poziva INTERREG V-B Jadransko-jonskog ADRION programa 2014 – 2020 koji obuhvata Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF) i Instrument za predpristupnu pomoć (IPA).

Partnerstvo u projektu zasniva se na pristupu trostruke spirale koji u ovom slučaju predstavlja saradnju javnih institucija, privatnih neprofitnih institucija i istraživačkih institucija od kojih se očekuje da nađu zajednički, sinergijski pristup realizaciji projekta. Partnerstvo čini 11 projektnih partnera iz sedam država:

  Natura Jadera – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Zadarske županije (JADERA);
NVO Dinarica;

Očekuje se da će ovaj projekat povećati kapacitet za transnacionalnu borbu protiv ekološke ranjivosti i fragmentacije, kao i za zaštitu ekosistemskih usluga u jadransko-jonskom regionu kroz ključne ishode rada:

Strategija za poboljšanu ekološku povezanost na području Dinarida i njihovo povezivanje s Alpima;
Akcioni planovi pilot regiona za promovisanje prekogranične ekološke povezanosti i
Mreža prekograničnih pilot regiona.

Iako je prvi sastanak održan virtuelno, čvrsto smo uvjereni da je sastanak bio inspirativan i da je motivisao sve učesnike!

Za najnovije informacije pratite nas putem website, social media i subscribe to our newsletter.