Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv za sprovođenje javne rasprave o izradi procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja

Datum objave: 13.10.2020 14:30 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), kao i na  osnovu člana 19 stav 1 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05 od 28.12.2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 59/11 od 14.12.2011 i 52/16), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja o b j a v lj u j e 

J A V N I   P O Z I V
za sprovođenje javne rasprave o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu Plana razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja

 
na način da se, zbog trenutne situacije vezane za korona virus i rizika od širenja istog neće održavati okrugli stolovi, već se  sva zainteresovana pravna i fizička lica, odnosno organi, organizacije i udruženja mole da dostave svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanom (neposrednom predajom na arhivi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg br. 46, Podgorica) ili elektronskom obliku – Novici Tmušić, načelniku Direkcije za monitoring u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju na e-mail: novica.tmusic@mpr.gov.me.

Javna rasprava o Nacrtu starteške procjene uticaja na životnu sredinu na Plan razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja  trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.

Primjedbe, predlozi i sugestije se dostavljaju na obrascu 4 koji se nalazi u prilogu.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja će nakon završetka javne rasprave sve prispjele primjedbe, predloge i sugestije evidentirati, razmotriti i uzeti u obzir prilikom pripreme konačnog teksta strateške procjene uticaja na životnu sredinu na Plan razvoja šuma za šumsko područje Pljevlja i o tome sačiniti odgovarajući izvještaj i isti objaviti na internet stranici ovog ministarstva i portalu e-uprave.
 
Prilog: 


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja