Manja slova Veća slova RSS
>

Koordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu zasijedao u Andrijevici - Sve informacije o načinu gazdovanja šumama dostupne javnosti

Datum objave: 30.09.2020 13:50 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Kordinacioni tim za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, u punom sastavu, održao je novu sjednicu u Andrijevici. Osim tema iz redovnih aktivnosti na planu zaštite šuma i suzbijanje nelegalnih aktivnosti, na sjednici su razmatrane mogućnosti za prevazilaženje situacije vezane za blokadu korišćenja šuma od strane građana na prostoru područnih jedinica Andrijevica i Plav. Takođe, razgovarano je i sa predstavnicima zainteresovanih građana.

Na sjednici Koordinacionog tima koji čine predstavnici svih nadležnih institucija, jednoglasno je konstatovano da je potrebno nastaviti još snažnije, koordinisano i uz partnerske aktivnosti nadležnih organa i građana, rad na daljem unapređenju gazdovanja šumskim bogatstvom.

Ocijenjeno je da transparentan pristup rješavanju problema, uz poštovanje prava javnosti da zna, nema alternativu. U tom pravcu, ističemo da su sve činjenice i okolnosti vezane za gazdovanje šumama dostupne javnosti. 

Podsjećamo da su izvještaji sa svih 14 prethodnih sjednica Kordinacionog tima za suzbijanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu, javno dostupni na web portalu http://mpr.gov.me i da su široj javnosti bili dostupni i putem medija i društvenih mreža.

Takođe istaknuto je, da su svi ugovori o korišćenju šuma javno dostupni na portalu nadležnog organa Uprave za šume (http://upravazasume.me/). 

Konstatovano je i da je Vlada na sjednici od 27.02.2020.godine prihvatajući Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprječavanje bespravnih aktivnosti u šumarstvu za period 2019-2021. godine, za 2019. godinu, pozvala tužilaštvo da predmete iz oblasti šumarstva stavi u svoje prioritete. 

Kada je riječ o problemima u gazdovanju šumama na području ove dvije opštine, podsjećamo da se Kordinacioni tim u prošloj godini, na dvije sjednice (8. jun i 20. septembar), bavio problematikom bespravnih sječa u Andrijevici (GJ “Gradišnica –Jelovica). Sve prijave su proslijeđene nadležnim organima na postupanje. Ukazujemo da je zbog propusta u radu nadležnih službi podnijeto više prijava od strane direktora Uprave za šume, CB Berane i Šumarske inspekcije. Sa problemima u gazdovanju šumama u opštini Plav nadležni organi i javnost je upoznata nakon sjednice kordinacionog tima održane 15. jula ove godine, nakon čega su podnešene i prijave protiv odgovornih lica.

Formiraju se dvije komisije

Imajući u vidu povećan interes javnosti za način na koji se gazduje za šumama, dr Milosav Anđelić, državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, koji predsjedava Kordinacionim timom, nakon sastanka imao je i susret sa predstavnicima zainteresovanih građana sa kojima je razgovarao o svim spornim pitanjima. Dogovoreno je da se formiraju dvije komisije i to: Komisije koja će napraviti informaciju o realizaciji koncesionih ugovora na području opština Andrijevica i Plav i Komisije koja će utvrditi stranje na terenu u PJ Plav GJ Babina gora” i to u odjelenjima  br. 51 i 34. Dogovoreno je da podrška komisiji na terenu bude predstavnik grupe građana gdin. Esad Barjaktarević iz Plava.

Prioritet u zajedničkom djelovanju nadležnih institucija i u narednom periodu treba da bude rad na terenu, kako bi se uspješno nastavile aktivnosti na reformi šumarskog sektora i očuvanju i održivom korišćenju šumskog blaga Crne Gore.


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja