Manja slova Veća slova RSS
>

Oglas za izdavanje dozvola za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova

Oglas za izdavanje dozvola za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova
Datum objave: 21.02.2014 16:13 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je, na osnovu člana 53 stav 1 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi (“Sl. List CG“, br 56/09), a u skladu sa mišljenjem Instituta za biologiju mora, raspisalo oglas za izdavanje dozvola za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova u cilju ispunjavanja kvota za broj ribolovnih plovnih objekata koji mogu dobiti dozvole, a koja nije ispunjena u 2013. godini.

Dodatne informacije možete dobiti na telefone:
+382 20 482 270
+382 20 234 305


Tekst oglasa:

Na osnovu člana 53 stav 1 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi (''Sl. List CG'', br. 56/09), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, raspisuje

 O G L A S

za izdavanje dozvola za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova

 

Privredna društva i preduzetnici koji mogu obavljati privredni ribolov, u skladu sa članom 45 st. 1 i 2 Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi (''Sl. List CG'', br. 56/09), dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Zahtjev za izdavanje dozvole sa zahtjevom za upis u Registar ribolovnih plovnih objekata,
2. Dokaz o izvršenoj registraciji privrednog društva, odnosno preduzetnika kod nadležnog Privrednog suda,
3. Važeći sertifikat o sposobnosti čamca, odnosno broda za plovidbu,
4. Izvod iz upisnika u brodski registar, odnosno dozvolu za plovidbu sa uvjerenjem da je ribarski brod, leut ili čamac registrovan za ribolov,
5. Saglasnost Instituta za biologiju mora o tehničko - tehnološkoj opremljenosti i kapacitetima ribolovnog plovnog objekata,
6. Obrazac dozvole
7. Primjerak uplatnice kao dokaz o plaćenoj naknadi na žiro račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 832-1104-86 sa naznakom za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova.

Iznos naknade utvrđuje se na osnovu Odluke o visini pojedinačne naknade za obavljanje privrednog ribolova i marikulture.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova je do ispunjenja kvote dozvola, a na osnovu mišljenja naučne institucije.

Izdavanje dozvola vršiće se u roku od 15 dana, od podnošenja urednog zahtjeva, u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u Podgorici.

Zahtjev podnešen nakon ispunjenja kvote, smatraće se neblagovremenim.

 

Napomena:

S obzirom da u 2013. godini nije ispunjena kvota dozvola koje se mogu izdati za obavljanje velikog i malog privrednog ribolova, pribavljeno je mišljenje od Instituta za biologiju mora o broju dozvola koje se mogu izdati u 2014. godini, odnosno do ispunjenja kvote.

Na osnovu tog mišljenja, utvrđeno je da se po ovom oglasu, u 2014. godini, odnosno do ispunjenja kvote, još mogu izdati:

-Četiri (4) dozvole za ribolovne plovne objekte - pridnene koče, duže od 24 m preko svega u ribolovnom moru Crne Gore, od 8 do 12 nautičkih milja od polazne crte i u epikontinentalnom pojasu;
-Petnaest (15) dozvola za pelagični ribolov na otvorenom moru (pelagični kočari koji bi lovili u paru računaju se kao jedan brod);
-Osamdeset sedam (87) dozvola za mali privredni ribolov;
-Tri (3) dozvole za ručno sakupljanje školjki uz ograničenje: 1 tona po dozvoli.