Manja slova Veća slova RSS
Kabinet ministra
Telefon:+382 67 170-370
E-mail:kabinet@mpsv.gov.me
Fax:+382 20 482 109
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

Nikolina Mišnić
Državni sekretar ministarstva
E-mail: nikolina.misnic@mpsv.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

Nebojša Veličković
Državni sekretar ministarstva
E-mail: nebojsa.velickovic@mpsv.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Elektronska pošta

elektronskaposta@mpr.gov.me

 

Generalna direktorka Direktorata za poljoprivredu

Telefon: +382 20 234 107
E-mail:  
 
Adresa:  Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Generalna direktorka Direktorata za ribarstvo
Telefon: +382 20 482-270
E-mail:
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica


Generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj

Telefon:+382 20 482-336
E-mail:  

Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica


Momčilo Blagojević
Generalni direktor Direktorata za vodoprivredu
Telefon: +382 20 482-108
E-mail: momcilo.blagojevic@mpr.gov.me
Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Savjetnica za odnose sa javnošću i saradnju sa NVO

Marija Marović

Telefon: +382 67115011

E-mail:  marija.marovic@mpsv.gov.me

Adresa: Rimski Trg 46, 81000 Podgorica

 

Arhiva

Telefon: +382 20 482-278

 

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Telefon: +3820 20 201 945; +382 20 621 111
E-mail: veterinarska.uprava@vu.gov.me
Fax: +382 20 201 946; +382 20 621 008
Adresa: Serdara Jola Piletića br.26, 81000 Podgorica

 

Uprava za šume

Telefon:+382 52 323578

E-mail: cgsume@t-com.me

Fax:     +382 52 323-730

Adresa: Miloša Tošića bb. 84210 Pljevlja

 

Uprava za vode

Telefon:+382 20 224 593;

E-mail: upravazavode@uzv.gov.me

Fax:     +382 20 224 594

Adresa: Bulevar Revolucije br.24, 81000 Podgorica

 

Agencija za duvan

Telefon:+382 20 244 930

E-mail: dragana.vucicinic@aduvan.me   

Fax:     +382 20 244 930

Adresa: Jovana Tomasevica bb (stara zgrada Vlade), 81000 Podgorica

 

Služba za selekciju stoke

Tel/Fax: +382 20 265-337

E-mail:   selekcijapg@t-com.me

Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica

 

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Telefon:+382 20 206-710

E-mail: extension-pg@t-com.me

Fax:     +382 20 206 712
Adresa: Mihaila Lalića 1, 81000 Podgorica